Sandblæsning

 

RV maskiner har i mange år beskæftiget sig med sandblæsning af huse, facader, biler og både, men kun fantasien sætter grænser for hvilke produkter vi kan behandle.


Vi betjener os af mobile anlæg hvorfor geografi ikke sætter grænser for hvor vi kan løse den aktuelle opgave.

De er velkommen til at kontakte os for et tilbud. Vi kommer forinden ud og vurderer opgaven for at vi er sikre på at kunne give Dem den rigtige pris.

 

Hvorfor

Sandblæsning kan med fordel anvendes hvis man ønsker at fjernet maling/kalk før opfriskning, eller hvis man ønsker at få muren pudset op eller vandskuret. Et rent underlag giver bedre binding for de nye materialer.


Det er vigtigt at ubehandlede mursten rensen før vandskuring, da disse er ofte har en vandafvisende overfladebehandling (den såkaldte brandskal).

Skal man nymale metaldele er det ligeledes vigtig at få fjernet evt. rust så man sikrer et godt og holdbart resultat.

 

Hvordan

Sandblæsning foregår ved at man ved hjælp af højtryksluft blander luft og en afmålt mængde sand ved et tryk på ca. 8 bar.


Ved rensning af bygninger anvendes både tør og vådblæsning. Vådblæsning foregår som regel kun i tætbebyggede områder på grund af støvgener.

Til jern- og metaldele anvendes kun tørblæsning.